Om mig

Nina Jönsson
0732428808
info@beyou.nu

BeYou
Hjärupsgården
Lommavägen 53
245 62 Hjärup

Så länge jag kan minnas har jag älskat att lyssna till andras berättelser. Genom deras ord har jag fått ta del av deras liv, försökt att förstå och försökt att hjälpa. Oavsett om jag varit anställd som Kvalitetstassistent på läkemedelsbolag, brevbärare eller stödpedagog så har det alltid varit mötet med den enskilda individen som varit det viktigaste och det som gjort att arbetet känts meningsfullt.

Jag har alltid varit intresserad och tyckt det varit spännande med personlig utveckling och hur kropp och själ hänger ihop. Vad det är som får oss att må bra och vad det är som får oss att tappa balansen och må dåligt. 2019 började jag min utbildning till att bli SER-terapeut/samtalsterapeut, en dröm som jag länge burit på. En fantastisk resa tog sin början, en resa som stundtals även var mycket tuff och jobbig. För att kunna guida andra på deras resa är det även viktigt att veta vart man själv befinner sig och framförallt veta vem man är. SER- terapi utbildningen har verkligen gjort mig redo för detta och jag har växt inte bara som terapeut utan även som människa och jag är så tacksam för detta.

Jag tror på att alla har de svar och all den kraft som behövs för att skapa önskad förändring inom sig. Jag tror också på att det är till stor hjälp att få stöttning och vägledning längs med denna väg. Att vi behöver få hjälp att reda ut och se vad som är vad och varför det blir som det blir, vad är sant och vad är falskt. Ibland kan de mest självklara svaren finnas djupt dolda för oss. Jag möter dig med full respekt där du befinner dig på din livsresa och tillsammans hittar vi din väg till balans och välmående.

Jag har tystnadsplikt och går under lagen för sekretess.

Jag är diplomerad SER- terapeut, diplomerad regressionsterapeut, diplomerad EFB- terapeut och har gått Reiki steg 1 och 2.

Varmt välkommen!